Resultat av sexårsutvärdering av strategiska innovationsprogram

2021-12-16

Torsdag den 16 december 2021 presenteras observationer och slutsatser från sexårsutvärderingar av den tredje omgångens strategiska innovationsprogram. De fem programmen är Drive Sweden, InfraSweden2030, Medtech4Health, RE:Source och Smart Built Environment.

Vad visar utvärderingen?

Syftet med utvärderingen är bland annat att påvisa resultat och tidiga effekter från satsningen samt att utgöra underlag för beslut om fortsatt finansiering.

Under seminariet presenteras sexårsutvärderingens övergripande observationer, reflektioner och slutsatser men även utvärderingsresultat för varje enskilt strategiskt innovationsprogram.

Agenda torsdag 16 december

 • 10.00 Övergripande presentation av utvärderingen
  Webbsändning på formas.se och Formas Youtube-kanal.
  Med bland andra Tomas Åström, Faugert & Co Utvärdering och Erik Arnold, Technopolis.
 • 11.45 Lunchpaus
 • 13.00-13.45 Utvärderingsresultat per program via Teams
  Välj mellan:
  ● InfraSweden2030
  ● Medtech4Health
  ● Smart Built Environment
 • 14.00-14.45 Utvärderingsresultat per program via Teams
  Välj mellan:
  ● Drive Sweden
  ● RE:Source

Vill du delta på eftermiddagen men saknar Teams-inbjudan? Kontakta christer.blomback@formas.se.

Vilka har genomfört utvärderingen?

Tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten har vi upphandlat Faugert & Co Utvärdering AB, med underleverantörer Technopolis Ltd och Sweco Society AB, för att genomföra sexårsutvärderingar av strategiska innovationsprogram.

Strategiska innovationsprogram är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Formas, Vinnova och Energimyndigheten finansierar och stödjer tillsammans 17 strategiska innovationsprogram.

Vinnovas logotyp, Energimyndighetens logotyp, Formas logotyp och texten Strategiska innovationsprogram

Kontakt

Sandra Karlström, analytiker, Vinnova.

Peter Stern, analytiker, Energimyndigheten.

Mer information
Datum: 16 december 2021
Tid: 10:00 - 15:00
Plats: Webbsändning
Arrangör:Formas, Vinnova och Energimyndigheten
Uppdaterad:21 januari 2022