Seminarium: Innovativa arbetssätt och inkluderande måltidsupphandling

Juridik, budget, folkhälsa – det är mycket att ta hänsyn till när livsmedel och måltider ska upphandlas av offentliga aktörer. Men hur kan man som chef eller tjänsteperson i offentlig sektor få syn på och lyfta fram de mervärden som upphandlingen kan ge? Hur skapar man sig en helhetssyn och ett arbetssätt som gör att fler mål kan nås än de som handlar om pengar och regler? Formas ordnade ett samtal under Innovationsveckan 2021.

Ett innovativt arbetssätt kring upphandlingar kan ge så mycket mer värde än ett lågt pris. När det gäller livsmedel och de offentliga måltiderna kan det till exempel vara: hälsoeffekter hos både människor och djur, ökad variation, njutning och hållbarhet i de offentliga måltiderna, stöd till det lokala näringslivet, ökad integration, fler hållbara arbetstillfällen och bättre samverkan och nya nätverk på olika nivåer i samhället.

Att medvetet arbeta med lokala förutsättningar, hälsa och upphandling gynnar hela livsmedelssystemet och ökar hela samhällets hållbarhet och resiliens. Det gäller inte bara vid upphandling utan också vid industrietableringar och samhällsutveckling. Kan livsmedelsproduktion i offentlig regi vara en lösning, eller hur kan man tänka?

Vi samtalade med aktörer med intresse och erfarenheter av frågeställningarna och forskare från tre nationella centrum för livsmedelsforskning och -innovation.

Medverkande

  • Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten
  • Auni Hamberg, LRF
  • Katrin McCann, Dalslands miljö- och energiförbund
  • Robert Brummer, PAN Sweden/Örebro universitet
  • Helena Nordström Källström, SustAinimal/SLU
  • Fredrik Gröndahl, BLUE FOOD/KTH
  • Ingrid Undeland, BLUE FOOD/Chalmers

Moderatorer: Jessica Ekström och Sofia Rickberg, Formas.

Uppdaterad:6 oktober 2021
Sidansvarig: Sofia Rickberg