Världshavsdagen

Akvariehall

Foto: Universeum, Göteborg

På Världshavsdagen, den 8 juni klockan, kastade Sverige loss för att uppmärksamma FN:s årtionde för havsforskning 2021-2030.

Deltog gjorde bland annat kronprinsessan Victoria, miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund, och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

Seminariet bjöd på initierade samtal med ledande experter. Bland annat samtalade generaldirektörerna för SMHI, Formas och Havs- och vattenmyndigheten kring de fyra prioriterade områdena för Sverige under årtiondet; ekosystembaserad havsförvaltning, havsmedvetenhet, data och innovationer.

Eftermiddagen avslutades med en presentation av Universeums satsning på hållbara hav, samt lansering av Sveriges nationella kommitté för FN:s årtionde.

Arrangörer: Formas, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs Universitet, Sida, Kristineberg Center för marin forskning och innovation samt Universeum.

 • Tid: 13.00-15.00
 • 14.00 ca paus
 • Moderator Jessica Hjerpe Olausson

Inledning

 • Formas generaldirektör Ingrid Petersson inleder dagen
 • Hälsning från Kronprinsessan Victoria

Varför vill Sverige aktivt bidra till FN:s årtionde för havsforskning?

 • Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
 • Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
 • Mats Djurberg, chef för Sjöhistoriska museet
 • Anna Jöborn, vd för Mistra och medlem av IOC:s expertkommittté för FN:s årtionde för havsforskning
 • Lydia Rysavy WOD Youth Advisory Council

Vad händer inom Sveriges prioriterade områden?

 • Data och modellering: SMHI:s generaldirektör Håkan Wirtén
 • Ekosystembaserad förvaltning: Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit
 • Innovation och digitalisering: Samtal mellan Robin Teigland Ocean Data Factory/Chalmers, Fredrik Åkerman Volta Greentech och Mattias Blomberg, Formas
 • Havsmedvetenhet: Samtal mellan Helen Ågren Sveriges havsambassadör, Anders Alm, Sida och Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet. Carina Halvord, CEO, presenterar Universeums nästa generations vetenskapscenter med fokus på hav

Lansering av den nationella kommittén för FN:s årtionde

 • Formas generaldirektör Ingrid Petersson avslutar.
Uppdaterad:22 juni 2022