Informationsmöte: Grön omställning och arbetsliv

Den 13 april arrangerade Forte och Formas ett digitalt informationsmöte om utlysningen Grön omställning och arbetsliv.

I utlysningen kan du söka medel för forskningsprojekt som bidrar till att öka kunskapen om hur grön omställning påverkar arbetslivet.

En inspelning av mötet kommer inom kort att publiceras här på sidan.

Uppdaterad:15 april 2021