Livsmedelsforskningsdagarna 2021

Under två halvdagar 15–16 april bjöd forskningsrådet Formas och det nationella forskningsprogrammet för livsmedel in till ett digitalt evenemang för aktörer i det svenska livsmedelssystemet. Det årliga evenemanget är en mötesplats för att främja nyttiggörande, samverkan och innovation, samt en plattform för att sprida ny kunskap och forskning. Tillsammans stärker vi förutsättningarna för ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Hur stärker vi livsmedelssystemets innovation, produktivitet och konkurrenskraft inom ramarna för Agenda 2030? Hur kommer forskningen till nytta i näringsliv och samhälle? Olika aktörer i livsmedelssystemet delade med sig av inspiration och erfarenheter.

På programmet 2021 stod bland annat lanseringen av de fyra forskningscentrum som har fått medel inom forskningsprogrammet. Vi pratade också om det svenska innovationssystemet, hur forskningen kan skapa värde i näringslivet och i samhället, samt vilka möjligheter som finns inom Horisont Europa.

Endast programpunkterna ovan finns textade och tillgängliga att se i efterhand, liksom filmerna om Formas fyra centrum.

Dagarna genomfördes av Formas i samarbete med finansiärer inom den Nationella kommittén för livsmedelsforskning. Moderator var Niklas Källner, journalist tillsammans med Erika Ax och Jessica Ekström, forskningssekreterare, Formas.

15 april

13.00 Välkomna
Ingrid Petersson, generaldirektör Formas

13.20 Keynote: Transitioning towards sustainable food systems – an integrated perspective
Mario Herrero Acosta, Chief Research Scientist, CSIRO Agriculture and Food, Australien

13.40 Panel: Från forskning till nyttiggörande
Så tar vi till oss av ny kunskap och tar forskningen vidare i vår verksamhet.

 • Rickard Albin - Culinar
 • Frida Persson - Mycorena
 • Fredrik von Unge - Växa
 • Monica Sihlen - Upphandlingsmyndigheten

14.10 Förutsättningar för innovation i livsmedelskedjan
Marie Gidlund, Sweden Food Arena

14.35 Parallella seminarium med projektpresentationer

 • Hållbar och effektiv primärproduktion: Hur får vi mer med mindre?
 • God mat som gör gott: Ny mat som smakar gott och är smart ur både miljö- och hälsoperspektiv.
 • Konsumenten och måltiden: Vad bestämmer vad och hur vi äter?
 • Innovativa och säkra livsmedel: Innovation och ny teknik som lyfter livsmedelssektorn

15.10 UN Food System Summit – ett toppmöte för hållbara livsmedelssystem som ska bidra till att genomföra Agenda2030

 • Lisa Sennerby Forsse, ledamot i den vetenskapliga kommittén för FN Food System Summit och i KSLA, och ordförande i Rådet för Evidensbaserad Miljöanalys
 • Marija Milivojevic, kansliråd med ansvar för FAO, Näringsdepartementet

15.45 Programslut

15.45 Nätverkande och mingel via Wonder – nästan som att träffas på riktigt!

16 april

09.00 Välkomna

09.10 Inledningsanförande av landsbygdsminister Jennie Nilsson

09.25 Lansering av Formas centrum för behovsmotiverad forskning

 • PAN Sweden
 • SustAinimal
 • FINEST
 • Blue Food

10.25 MISTRA Food Futures

10.45 Livsmedel inom Horisont Europa

Food in Horizon Europe – what possibilities are there and for whom?

 • Nadine Schweizer, acting National Contact Person, Horizon Europe Cluster 6 - Food, Bio-economy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Experiences and success factors

 • Prof. Rikard Landberg, Head of Division Food and Nutrition Science, Department of Biology and Biological Engineering Chalmers University of Technology
 • Dr. Charis Xiros, Senior Resercher RISE Processum AB

11.15 Reflektion från dagarna Panel med Nationella kommittén för livsmedelsforskning

 • Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef Areella näringar, Formas
 • Anna Jöborn, vd, Mistra
 • Lars Hultman, vd, Stiftelsen för strategisk forskning
 • Christian Nyrén, vd, Stiftelsen Lantbruksforskning
 • Elisabet Nielsen, Enhetschef, Vinnova
 • Winnie Birberg, Forskningssekreterare, Vetenskapsrådet

11.35 Summering och avslut
Inger Andersson, Ordförande Nationella kommittén för livsmedelsforskning

11.45 Programslut

Nationella forskningsprogram som gör skillnad

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Läs mer om forskningsprogrammet

Uppdaterad:12 augusti 2021
Sidansvarig: Jessica Ekström