Klimatomställningens ekonomiska och finansiella drivkrafter

En digital konferens om hur forskning om de ekonomiska och finansiella systemen kan stötta samhällets klimatomställning. Forskning kan bidra med ökad kunskap om hur investeringar och aktiviteter inom våra ekonomier hänger ihop med klimatförändringarna, och visa vägar framåt för att nå ett hållbart ekonomiskt och finansiellt system.

Det nationella forskningsprogrammet om klimat Länk till annan webbplats., under ledning av forskningsrådet Formas, bjuder in till en digital konferens om hur forskning om de ekonomiska och finansiella systemen kan stötta samhällets klimatomställning. Konferensen utgår från de nystartade forskningsprojekten i utlysningen ”Ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatet Länk till annan webbplats.”.

Samtal mellan forskare och samhällsintressenter från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle leds av moderator Anders Sahlman. Deltar gör:

Samhällsintressenter

 • Ulf Holm, statssekreterare, Finansdepartementet
 • Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet,
 • Cecilia Hermansson, vice ordförande, Klimatpolitiska rådet
 • Magnus Emfel, senior rådgivare finans, WWF
 • Anders Wijkman, ordförande i nationella forskningsprogrammets programkommitté
 • Sara Öhrvall, Chief Transformation Officer, SEB
 • Flemming Hedén, senior rådgivare, Naturvårdsverket
 • Linda Burenius, Head of Development, Global Challenges Foundation
 • Ruben Henriksson, tillförordnad chef på Fores Klimatprogram, Fores
 • Tea Alopaeus, klimatanalytiker, Naturvårdsverket

Forskare

 • Åsa Löfgren, Göteborgs universitet
 • Fredrik N G Andersson, Lunds universitet
 • Martin Holmén, Göteborgs universitet
 • Henrik Thorén, Lunds universitet
 • Sara Jonsson, Stockholms universitet
 • Victor Galaz, Stockholms universitet
 • Sarah Säll, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Therese Lindahl, Kungliga vetenskapsakademin, Beijer-institutet

Program 22 januari

10.00 Inledning: Utmaningen och kunskapsbehoven

 • Formas Generaldirektör Ingrid Petersson och programsamordnarna för det nationella forskningsprogrammet om klimat, Katarina Buhr och Anna Kaijser, hälsar välkomna.
 • Ulf Holm, statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, Finansdepartementet, berättar hur regeringen vill att de finansiella systemen ska bidra till klimatmålen.

Paneldebatt och frågestund om behov av kunskap och forskning med:

 • Nina Ekelund, Generalsekreterare Hagainitiativet
 • Cecilia Hermansson, Vice ordförande Klimatpolitiska rådet
 • Magnus Emfel, Senior rådgivare finans, WWF

11.00 Paus


11.15 Projektkavalkad

Forskarna presenterar sina projekt. Varför är det här viktigt att forska om? Hur kan resultaten komma samhället till nytta? Chans att ställa frågor i chatt.


12.00 Lunch


13.00 Fokus på: Finanssektorns och företagens klimatinvesteringar

Sara Öhrvall, Flemming Hedén och Magnus Emfel samtalar med forskarna Fredrik N G Andersson, Victor Galaz, Martin Holmén och

Sara Jonsson.


13.45 Paus


14.00 Fokus på: Ekonomiska styrmedel i klimatpolitiken

Linda Burenius, Ruben Henriksson och Tea Alopaeus samtalar med forskarna Åsa Löfgren, Therese Lindahl, Sarah Säll och Henrik Thorén.


14.45 Reflektioner

 • Anders Wijkman, ordförande för programkommittén för det nationella forskningsprogrammet om klimat, reflekterar över dagens diskussioner.

15.00 Slut

Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Programmet är tioårigt och startade 2017.

Läs mer om programmet

Uppdaterad:26 januari 2021
Sidansvarig: Katarina Buhr