Digitalt informationsmöte 15 december 2020 med möjlighet att ställa frågor om utlysningen Samhällsplanering för omställning (steg 2). Du kan söka för forskningsprojekt som bidrar med ny kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen.

Under informationsmötet fanns möjlighet att ställa frågor via chatt. Medverkade gjorde utlysningsansvariga forskningssekreterare och forskningshandläggare. Mötet hölls på svenska men det gick bra att ställa frågor på engelska.

Läs mer om utlysningen

Utlysningen ingår i det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, som ska ta fram kunskap för nya lösningar inom samtliga samhällssektorer och bidra till att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle.

Uppdaterad:16 december 2020
Sidansvarig: Jon Loit