Informationsmöte och matchmaking: Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

Under detta digitala informationsmöte gavs mer information och möjlighet att ställa frågor om utlysningen och om statsstöd till företag. Det gavs också möjlighet till digital matchmaking för att företag och forskare ska kunna hitta varandra och finna samarbetsmöjligheter kring sina forskningsfrågor.

Matchmaking

För matchmaking under och efter sändningen använder vi ett digitalt verktyg där du kan svara på frågor och presentera din idé för andra intresserade. Lägg gärna in en bild och en länk till din LinkedIn-profil för att synliggöra dig, din kompetens och din erfarenhet om du vill samverka. Matchmaking-verktyget kommer att vara öppet till 18 juni 2020.

Gå till verktyget Länk till annan webbplats.

För extra kraft i livsmedelsnäringens hållbarhetsarbete

Vi söker livsmedelsföretag som aktivt vill utveckla sitt hållbarhetsarbete i samarbete med forskare och andra samhällsaktörer. Vi söker forskare som vill samarbeta med företag och andra samhällsaktörer för att forskningsresultat kan få verklig effekt i lisvmedelskedjan.

Nu öppnar en ny möjlighet för livsmedelsföretag att bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. En unik satsning på samarbete mellan livsmedelsföretag och forskare ska bädda för innovationer och låta hållbarhetsforskningen bli till praktisk verklighet inom livsmedelskedjan. Forskningsrådet Formas skjuter till 140 miljoner kronor i finansiering för att skapa forskningscentrum tillsammans med livsmedelsföretagen.

Just det här informationsmötet riktade sig lite extra till företag och du kande få svar på dina frågor om hur det fungerar med Formas-finansiering, statsstöd och samarbeten med forskare.

Mötet hölls på svenska men det gick bra att ställa frågor och nätverka på engelska.

Medverkande

  • Jessica Ekström, forskningssekreterare, Formas
  • Johan Hansson, verksamhetsutvecklare, Formas
Uppdaterad:14 maj 2020
Sidansvarig: Jessica Ekström