Informationsmöte: AI i klimatets tjänst

Informationsmöte om utlysningen AI i klimatets tjänst. Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra.

Utlysningen AI i klimatets tjänst är en gemensam satsning av Formas och Vinnova inom det nationella forskningsprogrammet om klimat, med en internationell bedömningsgrupp.

Projekten ska tydligt koppla till behov hos näringsliv eller offentlig sektor, och därmed bör dessa aktörer ha en viktig och aktiv roll.

Vi vänder oss till:

Aktörer med kunskap inom AI eller klimat. Ni kan vara en forskningsorganisation, ett företag en offentlig organisation (behovsägare).

Uppdaterad:30 april 2020