Webbinarium: Omstart som nystart – från coronakris till fossilfrihet

Vad kan coronakrisen lära oss om samhällets och politikens kapacitet att hantera andra kriser, såsom klimatförändringarna? Den pågående coronapandemin har ställt världen på ända. Regeringar världen över har på några få veckor vidtagit åtgärder som innebär stora ingripanden i samhällets sociala och ekonomiska strukturer. Det är en omställning utan motstycke i modern tid, och den är smärtsam men nödvändig. 29 april 2020 ordnade forskningsrådet Formas, Naturskyddsföreningen och tankesmedjan Fores ett gemensamt webbinarium om detta.

Åtgärder som genomförs nu för att lösa coronakrisen skulle kunna föra med sig möjligheter att skapa en mer hållbar och rättvis värld som är bättre rustad för framtida kriser. Resurser som mobiliseras för att möta coronapandemin har potential att bidra till omställningen till det fossilfria välfärdssamhälle som Sverige ska vara 2045.

Detta kräver tydlig styrning. Samhällsaktörer inom politik såväl som näringsliv och civilsamhälle behöver ta ansvar för att de åtgärder som vidtas bidrar till att nå flera olika hållbarhetsmål, samtidigt som eventuella målkonflikter hanteras. Vi behöver använda den kunskap och de erfarenheter som redan finns, och samtidigt utforska de nya behov av kunskap och lösningar som uppstår.

Under det här webbinariet kopplade vi samman forskare och andra samhällsaktörer för att diskutera dessa brännande aktuella frågor. Det var dialog i två korta paneler och publiken hade möjlighet att ställa frågor i en chatt. Alla talare medverkade på distans.

Medverkande

Ingrid Petersson, generaldirektör på forskningsrådet Formas inledde samtalet.

Panel 1 – forskare

  • Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap, forskar om klimatförändringar och hälsa, Umeå universitet
  • Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH
  • Andreas Duit, professor i statsvetenskap, Stockholms Universitet
  • Åsa Svenfelt, docent i hållbar utveckling och framtidsstudier, KTH, programchef Mistra Sustainable Consumption

Panel 2 – samhällsaktörer

  • Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, agronom, ordförande, European Environmental Bureau (EEB)
  • Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet, Tankesmedjan Fores
  • Tomas Kåberger, professor vid Chalmers, ledamot i Klimatpolitiska rådet, styrelseordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo
  • Elisabeth Brandt Ygeman, vice ordförande, fackförbundet Handels

Modererade gjorde Belinda Retourné, hållbarhetskonsult, Changency.

Undersökning

Under webbinariet bidrog tittarna till sändningen genom verktyget Menti.

Kontakt

Uppdaterad:29 april 2020
Sidansvarig: Anna Kaijser