Tema: Hållbart fiske

Omkring en tredjedel av världens fiskebestånd nyttjas över vad som anses hållbart enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Hur uppnår vi mer ett hållbart fiske i Sverige likväl som internationellt och hur skapar vi en samsyn mellan världens länder i denna globala fråga? Går det att uppnå ett fiske som är miljömässigt hållbart samtidigt som det är ekonomiskt hållbart och lönsamt?

Ett nytt nationellt forskningsprogram för hav och vatten

I vårt underlag till regeringens kommande forskningsproposition föreslår vi ett nationellt forskningsprogram för hav och vatten. Ett forskningsprogram skulle skapa förutsättningar för ett strukturerat, strategiskt och långsiktigt arbete med de komplexa hav- och vattenfrågorna.

Läs mer i underlaget

Formas frukost

Hållbart fiske i sikte?

Det var temat för vårt frukostseminarium från den 21 februari 2020 i ämnet där vi bjöd in forskare, myndigheter och företag för att diskutera frågan.


Talare:

  • Inger Näslund, expert på havs- och fiskefrågor på WWF
  • Jesper Stage, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet
  • Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten
  • Darko Manakovski, styrelseledamot i EU:s misssion board Oceans and the Blue Economy
  • Betty Malmberg (M), riksdagledamot och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Moderator:

  • Ingrid Petersson, Generaldirektör Formas.

Håll dig uppdaterad om kommande frukostar, rapporter, analyser och utlysningar genom vårt nyhetsbrev. Prenumerera genom att fylla i dina uppgifter i formuläret.Formas nyhetsbrev
Namn
Organisation
E-postadress
Välj prenumeration


Vår policy för e-postadresser

Extraktartiklar

Här kan du läsa artiklar från vår webbtidning Extrakt om fiske. Extrakts mål är att med populärvetenskaplig journalistik visa hur forskning inom hållbarhetsområdet kan lösa de samhällsutmaningar som vi står inför.


barn som dricker vatten

Spår färre yrkesfiskare i framtiden

Nationalekonomen Jesper Stage tecknar en dyster bild av framtiden för det svenska fisket. Den tekniska utvecklingen har gjort det lättare att fiska mer. Samtidigt uppmuntrar dagens regleringar till överfiske.
− Antingen minskar vi antalet yrkesfiskare eller fiskar vi ut – och då dör yrkesfisket i alla fall, säger han.

avloppsvatten

”Det idealiska vore att stänga av torskfisket i två år”

Läget är allvarligt för flera av Sveriges fiskarter. Nästan hälften av fiskbestånden nyttjas ohållbart, visar en ny rapport från SLU. Det nationella fisket är långt ifrån hållbart, enligt experter som Extrakt har pratat med.

barn med vattenglas

Slavliknande förhållanden i den thailändska fiskeindustrin granskas

Ett hållbart fiske handlar inte bara om livskraftiga fiskbestånd i välmående hav. En stor – och ofta förbisedd – fråga är den sociala hållbarheten i fiskeindustrin. Rapporter om slavliknande villkor på fiskefartyg i Thailand fick regeringen att satsa på reformer, efter påtryckningar från EU. Nu ska svenska forskare undersöka hur processen har påverkat den thailändska fiskeindustrin och fiskearbetarnas situation.

barn med vattenglas

Bästa fisken för kropp och klimat

Ur klimatperspektiv är fisk oftast ett mer hållbart alternativ än kött, men alla fiskar är inte lika bra. Forskare vid RISE, Research Institutes of Sweden, har tagit fram en lista som visar vilka arter som är bäst när klimatperspektiv och näringsperspektiv vägs samman.

”Viktigt att ta hand om fiskesamhällena”

Många fiskesamhällen längs den svenska kusten kämpar i svår motvind. Kvotsystemen som infördes för att motverka överfiske har gynnat storföretag och slagit hårt mot det småskaliga yrkesfisket, menar Sebastian Linke. I en pågående studie undersöker han hur ”sillastaden” Simrishamn hanterar de nya utmaningarna.

Under Extrakts tema Vatten Länk till annan webbplats. hittar du över 170 artiklar om såväl fiske som dricksvatten, hav och sjöar.

Uppdaterad:6 september 2022
Sidansvarig: Petra Wallberg