Webbsändning: Vägen till hållbarhet och konkurrenskraft

Hur stärker vi livsmedelssystemets innovation, produktion och konkurrenskraft inom ramarna för Agenda 2030? Möt olika aktörer ur livsmedelssystemet och få inspiration, kunskap och nya öppningar för samverkan.

9.30
Frukostfika och registrering
10.00
Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
10.10
Erika Ax och Annika Smedman, forskningssekreterare Formas
10.25
Per Callenberg, Näringsdepartmentet
10.55
Line Gordon, Stockholm Resilience Center
11.25
Karin Bodin, Polarbröd

11.50
Programkommittén för nationella forskningsprogrammet för livsmedel: Thomas Nilsson, Mistra, Jonas Brändström, Vinnova, Johanna van Schaik Dernfalk, Formas, Mattias Norrby, Stiftelsen Lantbruksforskning, Jan Fahleson, Stiftelsen för strategisk forskning, Inger Andersson, ordförande.

12.20 Avbrott för lunch

13.30
Hur stärker vi livsmedelssystemets innovation, produktion och konkurrenskraft inom ramarna för Agenda 2030?
Panel: Marie Gidlund, Sweden Food Arena, Robert Brummer, Örebro universitet, Emelie Hansson, hållbarhetsexpert, ICA, Lena Åsheim, lanbrukare, LRF.

14.30
Digitalt nätverkande kring den strategiska forskningsagendans fyra teman i verktyget Howspace.

Läs gärna den strategiska forskningsagendan för livsmedel för att förbereda dig för mötet. Den är framtagen av Formas i samverkan med en bredd av aktörer i det svenska livsmedelssystemet.

Uppdaterad:19 mars 2020
Sidansvarig: Annika Smedman