Seminarium: Forskning i samverkan – doktorander mellan akademi och praktik

forskning-i-samverkan

Kommuner och andra samhällsaktörer står inför en omvälvande samhällsomställning där vi ska ställa om våra städer och samhällen i en hållbar riktning. Akademi och praktik behöver gemensamt bidra i denna omställning och stärka sina former för samverkan och innovation. Ett av flera sätt att samverka långsiktigt är genom professionsdoktorander. En professionsdoktorand är en forskarstuderande som är anställd och bedriver huvuddelen av sin forskning utanför akademin. Den 21 januari genomförde Formas och RISE ett seminarium om professionsdoktorander. 

Under dagen gavs olika perspektiv på professionsdoktorander, vilka är utmaningarna för respektive part och vad kan det bidra till för att utveckla både den praktiska verksamheten och den vetenskapliga verksamheten?

Seminariet riktade sig till forskare, kommuner, regioner, myndigheter och andra samhällsaktörer verksamma inom samhällsbyggande, stads- och regional utveckling.

Se seminariet:

Program09:30-10:00

Registrering och kaffe

10:00-10:10

Introduktion av dagen
Hanna Ridefelt (Formas) Magnus Johansson och Pernilla Glaser (RISE)

10:10-11:00

Att vara professionsdoktorand
Linda Sabel, Lantmäteriet

11:11-11.45

Att organisera forskning i samverkan med akademin. Hur hittar man gemensamma beröringspunkter?
Sara Bjurström, Uppsala kommun.

11:45-12:15

Frågor och perspektiv på förutsättningar och samspel från deltagarna
Pernilla Glaser och Magnus Johansson

12:15-13:15

Lunch

13:15-14:15

Två perspektiv på handledning av professionsdoktorander:
Tyke Tykesson, Malmö stad, kommunhandledare och Peter Parker, Malmö universitet, vetenskaplig handledare

14:15-15:00

Här, nu och sedan
Workshop där vi tillsammans identifierar utmaningar och möjliga utvecklingsområden för synergier
Magnus Johansson och Pernilla Glaser (RISE)

15:00-15:30

Kaffe

15:30-16:00

Uppsamling och medskick till forskningsfinansiärer: vilka är de viktigaste lärdomarna? Vilka behov av nya program/utlysningar finns det?
Pernilla Glaser och Magnus Johansson tillsammans med Hanna Ridefelt

Uppdaterad:27 januari 2020
Sidansvarig: Hanna Ridefelt