Tema: Dricksvatten

Sommaren 2019 riskerade 15 av Sveriges 21 län vattenbrist och svenska kommuner berättar om stora utmaningar när det kommer till vattenkvaliteten. Klimatförändringar, miljöförstöring, och mänskliga aktiviteter på och under vattenytan, påverkar vattenkvaliteten och tillgången till säkra vattenresurser över hela jorden.

Det drabbar inte bara dricksvattnet utan också jordbruket, skogsbruket, naturmiljöer och den biologiska mångfalden.

Det innebär stora konsekvenser för samhällsekonomin, för samhällssäkerheten, för vår hälsa, för var vi kan bo, vad vi äter och hur vi kan försörja oss. För att möta dessa samhällsutmaningar måste vi investera i forskning och innovation om vatten.

Formas frukost

Hur står det egentligen till med vårt dricksvatten?


Det var temat för vårt frukostseminarium från den 27 september 2019 i ämnet där vi bjöd in forskare, myndigheter och företag för att diskutera frågan.


Talare:

  • Karin Wiberg, professor vid Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet.
  • Pär Dalhielm, vd på Svenskt vatten
  • Per-Erik Nyström, Nationell dricksvattensamordnare, Livsmedelsverket
  • Helena Kjellson, chef avdelning Mark och grundvatten, SGU Sveriges geologiska undersökning

Moderator:

  • Ingrid Petersson, Generaldirektör Formas.

Håll dig uppdaterad om kommande frukostar, rapporter, analyser och utlysningar genom vårt nyhetsbrev. Prenumerera genom att fylla i dina uppgifter i formuläret.Formas nyhetsbrev
Namn
Organisation
E-postadress
Välj prenumeration


Vår policy för e-postadresser

Extraktartiklar

Här kan du läsa artiklar från vår webbtidning Extrakt om vatten. Extrakts mål är att med populärvetenskaplig journalistik visa hur forskning inom hållbarhetsområdet kan lösa de samhällsutmaningar som vi står inför.


barn som dricker vatten

Hur säkert är vårt dricksvatten?

Enligt den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, uppgår vårt intag av vatten via dryck och mat till två liter per dag. Men hur säkert är egentligen vårt dricksvatten? Det vet vi inte, är det snabba svaret, men forskare betonar att vi måste – och kan – ta reda på det.

avloppsvatten

”Vi kan enkelt snofsa till avloppsvattnet och använda det”

I takt med att temperaturen stiger ökar behovet av vatten. Fjolårets sommartorka nästan halverade Sveriges spannmålsproduktion och nya lösningar krävs för att säkra vattentillgången framöver. Kan renat avloppsvatten vara en väg att gå?

barn med vattenglas

Nytt projekt hoppas lösa vattenbristen

De senaste åren har flera platser i Sverige drabbats av vattenbrist, ett problem som ser ut att bli vanligare i framtiden. Forskare utvecklar nu ett antal tekniker för att säkra vattentillgången. Avsaltning och grundvattendammar kan vara två lösningar.

Under Extrakts tema Vatten Länk till annan webbplats. hittar du över 170 artiklar om såväl dricksvatten som hav och sjöar.

Uppdaterad:6 september 2022
Sidansvarig: John Tumpane