Formas frukost:
Mineral och hållbarhet
– Gruvbrytningens målkonflikter

Formas frukost

Nedan kan du kolla på Formas frukost om hållbar gruvbrytning. För att lösa klimatkrisen behövs det nya gröna innovationer och tekniker som ofta kräver gruvbrytning av ovanliga mineral och metaller. Det finns både klimatfördelar och ekonomiska intressen i utvinningen. Samtidigt kan den leda till negativa konsekvenser för miljö, kultur och samhälle.

Vad ska prioriteras när grön teknikutveckling står i konflikt med andra värden? Räcker resurserna för en storskalig utveckling av ny teknik? Är det möjligt att nå en hållbar resursutvinning? Finns det alternativ till gruvbrytning?

Dessa komplexa frågor tar vi oss an från olika perspektiv med hjälp av kunniga talare under Formas frukostseminarium.

Talare:

  • Simon Davidsson Kurland, forskare, Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola.
  • Kaisa Raitio, docent i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.
  • Lena Söderberg, generaldirektör, Sveriges geologiska undersökning.
  • Bo Krogvig, kommunikationsdirektör, LKAB.

Moderator:

  • Ingrid Petersson, Generaldirektör Formas.
Uppdaterad:6 september 2022