Hearing om Plan S

Plan S

Den 22 januari 2019, arrangerade Formas, Forte och Vetenskapsrådet en hearing kring implementeringsplanen för Plan S.

Den internationella koalitionen av forskningsfinansiärer, Coalition S Länk till annan webbplats., verkar för omedelbar och öppen publicering av offentligt finansierad forskning. Formas och Forte är medlemmar i Coalition S och har skrivit under Plan S, Vetenskapsrådet ställer sig bakom principerna för öppen tillgång men har valt att stå utanför Plan S.

Mot bakgrund av implementeringsplanen för Plan S genomför forskningsråden nu en gemensam hearing. Det övergripande syftet är att diskutera hur det svenska forskningssystemet bäst genomför en övergång till öppen tillgång. Målsättningar är ge underlag för inspel kring de olika delarna i implementeringsplanen från den svenska delen av det europeiska forskningssystemet. Vi vill också öppna för dialog mellan olika aktörer kring deras ställningstaganden i förhållande till Plan S.

Medverkar gör bland andra: John-Arne Røttingen, Administrerende direktør, Norges forskningsråd

Uppdaterad:29 januari 2019
Sidansvarig: Lissa Nordin