Formas frukost: När extremvädret kommer - har vi den kunskap som behövs?

Formas frukost - extremväder

Torka, skogsbränder, stormar, skyfall och snöoväder tycks vara fenomen som blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Detta behöver hanteras både i förbyggande syfte och när väl olyckan är framme. Men har vi den kunskap som behövs?

Hur fungerar beredskapsarbetet i dag och hur reagerar allmänheten i kriser? Hur klarar vi livsmedelsförsörjningen under förändrade förhållanden och vad innebär klimatförändringarna för vår hälsa? Behövs det mer forskning, och i så fall vilken? Allt detta och mycket mer behandlades under seminariet som ägde rum 27 september 2018.

Talare:

  • Johan Kuylenstierna, Adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande i Klimatpolitiska rådet
  • Susann Baez Ullberg, Fil Dr i socialantropologi, specialiserad på kris-, katastrof- och miljöantropologi
  • Per Sundström, Chef för enheten för kunskapsutveckling, MSB'
  • Tomas Thierfelder, Biometriker med inriktning miljö- och geovetenskaper på SLU i Uppsala och koordinator för excellenscentret CLINF

Moderator:

  • Ingrid Petersson, Formas generaldirektör
Uppdaterad:29 januari 2019