Formas Frukost:
Flygets framtid - hur blir det mer hållbart?

Formas frukost - flyget

Sommaren närmar sig med stormsteg och många planerar sina semesterresor. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare fördubblats sedan 90-talet och ökningen fortsätter. Beräkningar visar att svenskens internationella flygande står för lika mycket utsläpp som all bilkörning i Sverige. Ett mer hållbart flyg är därför av stor betydelse i Sveriges resa mot att nå klimatmålen.

Vad krävs då för att flyget ska bli mer hållbart?

Måste vi flyga mindre? Vad ersätter vi i så fall våra långväga solsemestrar och affärsresor med? Krävs det personligt ansvar och beteendeförändringar eller politiska styrmedel? Hur hållbara blir framtidens flygplan? Räcker det med teknisk innovation och utveckling av biobränslen för att nå våra klimatmål?

Seminariet ägde rum 23 maj 2018.

Talare

  • Jonas Åkerman, Transportforskare på avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid Kungliga tekniska högskolan, KTH
  • Cecilia Solér, Universitetslektor i marknadsföring på Göteborgs universitet. Forskar inom hållbar konsumtion, konsumtionskultur och hur marknadsföring påverkar våra konsumtionsmönster
  • Lars Andersen Resare, Hållbarhetschef på SAS
  • Magnus Ling, Generalsekreterare/vd på Svenska turistföreningen

Inledning

  • Ingrid Petersson, Generaldirektör, Formas

Moderator

  • Emma Gretzer, Avdelningschef, Formas
Uppdaterad:29 januari 2019