Formas frukost: Vad händer när bygget är klart?

formas frukost - bygge

Att bygga hållbara städer är en nyckel för att möta både klimatutmaningar och sociala utmaningar som vi står inför, men vad händer med hållbarhetsarbetet när byggena är klara? Det är en viktig fråga nu när bostadssatsningarna är många och stora. I år planeras det byggas omkring 75 000 bostäder, vilket är på en nivå som Sverige inte har nått sedan miljonprogrammets tid. Samtidigt som investeringarna i forskning och innovation inom hållbart samhällsbyggande är större än någonsin.

Hur ska vi arbeta med hållbarhet när byggena är klara? Hur skapar vi långsiktigt hållbara städer där invånarna också lever hållbart? Hur tar vi hand om de nybyggda stadsdelarna så att de inte halkar efter i den ständiga utvecklingen och vems ansvar är det att bostadssatsningarna förvaltas på ett bra sätt?

Seminariet ägde rum 22 februari 2018.

Talare

  • Cecilia Katzeff, forskare i hållbarhet, beteende och design på KTH och docent i människa-datorinteraktion.
  • Maria Gardfjell, kommunalråd i Uppsala.
  • Allan Larsson, ordförande i föreningen ElectriCITY i Hammarby Sjöstad.
  • Henrietta Palmer, vice vetenskaplig direktör för Mistra Urban Futures.

Moderator

  • Ingrid Petersson, Formas generaldirektör.
Uppdaterad:29 januari 2019