Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas konferens samlar ledande röster från näringslivet, akademin, politiken och civilsamhället på scen och erbjuder många nätverkstillfällen för alla som deltar.

2024: En tid av kris och möjligheter

Hur stärker vi Sverige som kunskapsnation och samhällets förmåga att hantera dagens och framtidens utmaningar? Formas Agenda 2030-konferens 2024 handlade om kunskap byggd på forskning och innovation som grund för ett framtidssäkrat samhälle.

Mer information

2023: Att använda kunskap i en osäker värld

2023 handlade temat om hur kunskap och samarbete kan rusta oss att hantera kriser i en osäker värld – globalt, regionalt och lokalt.

Mer information

2022: Ett modigt ledarskap för hållbar omställning

Den 5 maj 2022 genomfördes Formas Agenda 2030-konferens för tredje året i rad. Vi lyssnade vi till 17 talare och över 300 personer deltog på Kulturhuset i Stockholm och digitalt.

Mer information

2021: Globalt samarbete för Agenda 2030

Vi står inför stora globala utmaningar, inte minst till följd av covid-19. Enda sättet att lösa dem är genom globalt samarbete, grundat i lokalt engagemang och stöd. Vi har alla en roll och ett ansvar och trots allt hela nio år på oss! Tema för 2021 års Agenda 2030-konferens var globalt samarbete.

Mer information

2020: Hållbar omställning på vetenskaplig grund

Vi har tio år kvar för att nå de globala hållbarhetsmålen och står inför stora utmaningar. Alla samhällets aktörer måste bidra för att vi ska lyckas. Men har vi den kunskap som behövs och hur ser vi till att kunskapen omsätts till handling i samhället?

Mer information

Uppdaterad:9 juli 2024