Formas frukost: AI - Räddaren i nöden! Eller?

2024-09-26

Den hållbara omställningen kräver en enorm kraftsamling från samhällets alla aktörer. Den kräver också ny kunskap, nya verktyg och nya sätt att göra saker på. I dag läggs stora förhoppningar på att AI ska lösa våra utmaningar. Är förväntningarna rimliga? Är AI en universallösning? Eller, vad kan gå fel?

På Formas frukost 26 september tar vi oss an frågan på vilket sätt vi kan nyttja artificiell intelligens för den hållbara omställningen. Vilka förutsättningar behöver vara på plats? Hur kan vi förstå, styra och organisera möjligheterna med AI? Hur samspelar forskning, innovation och AI? Hur undviker vi fallgropar och säkerställer en hållbar utveckling?

Lyssna till forskare och experter från flera olika områden diskutera dessa frågor.

Program och talare

  • Maja Fjaestad, är docent i teknikhistoria, affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier och expertkoordinator vid Centrum för hälsokriser vid Karolinska Institutet.
  • Markus Drugge, VD Arboair

Fler talare tillkommer.

Tid och plats

Formas frukost äger rum på Nobelmuseet i Gamla stan i Stockholm. Frukost serveras från 07.30 för de som deltar på plats. Seminariet sänds också live och pågår 08.00-09.00 och har utrymme för frågor från publiken.

Intresseanmälan

Gör din intresseanmälan redan nu för att få förtur till att boka plats när anmälan öppnar. Vi sänder även digitalt för dig som inte har möjlighet att vara på plats.

Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser (på museet) är begränsat. Din intresseanmälan är inte bindande och innebär inte garanterad plats.

Kontakt för seminariet

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Mer information
Datum: 26 september 2024
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobelmuseet, Stortorget 2, Stockholm samt livesändning
Uppdaterad:9 juli 2024