Resultatkonferens– 10 interdisciplinära konstnärliga forskningsprojekt inom gestaltad livsmiljö

2024-11-15
Marmorlinjen_Foto_-Ricard_Estay

Marmorlinjen (Foto: Ricard Estay)

Vi samlar de tio finansierade projekten, diskuterar med sakkunniga inom fältet och möter myndigheterna bakom utlysningen för tankar framåt.

Formas, Statens konstråd, Boverket, Riksantikvarieämbetet och ArkDes är gemensamma avsändare för satsningen som sker inom ramarna för Formas nationella forskningsprogram Hållbart samhällsbygge. Projekten belyser de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

Välkommen att ta del av projektens skilda resultat och processer och lyssna till internationella och nationella sakkunniga inom forskningsfältet. Projektgrupperna består av akademiska och konstnärliga forskare, konstnärer, antikvarier, arkitekter, formgivare och designers samt andra yrkesgrupper.

Inspireras och fördjupa din kunskap inom det tvärdisciplinära forskningsfältet gestaltad livsmiljö!

Plats och tid

ArkDes 15 november 2024. Konferensen kommer även att streamas och det kommer att gå att ställa frågor digitalt till konferensen.

Hela konferensen kommer att vara på engelska då vi har internationella medverkande både i projekten och i paneldiskussionerna.

Kontakt

Mer information
Datum: 15 november 2024
Tid: 09:00 - 15:00
Plats: ArkDes
Uppdaterad:4 juli 2024