Samverkanskonferens om hav och vatten: kunskap som leder till handling

2024-11-28

Att omsätta kunskap till handling kräver en bred dialog mellan aktörer inom forskning, policy och praktik. Formas bjuder in till samverksanskonferens på temat hav och vatten för att identifiera kunskapsbehov och vilken forskning och samverkan som leder till handling.

Havs- och vattenfrågornas betydelse i samhället ökar i takt med fler och alltmer påtagliga effekter av ett förändrat klimat liksom ett större fokus på beredskap och försörjningstrygghet. Vatten, i dess olika former, underbygger livsviktig livsmedelsförsörjning, ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt är en nyckel i cirkulära processer liksom energiomställningen.

Formas är värdmyndighet för det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten som inrättades 2021 och har redan finansierat över 50 forsknings- och innovationsprojekt värda ca. 500 miljoner kronor.

Vi ser fram emot att lära oss hur det samlade värdet av forskningen kan omsättas i praktik och handling tillsammans med ett brett spektrum av samhällsaktörer.

Flera forskningsprojekt kommer att medverka, diskutera sina resultat och vad de innebär för en handlingskraftig havs- och vattenförvaltning med ekosystemperspektiv.

Oavsett om du är beslutsfattare i förvaltning eller näringsliv, civilorganisation eller akademi, är du välkommen att bidra till konferensen.

Intresseanmälan är öppen

Gör din intresseanmälan redan nu och få förtur till att boka plats när anmälan öppnar.

Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Din intresseanmälan är inte bindande och innebär inte garanterad plats.

Plats

Downtown Camper, Stockholm

Tider 28 november

Tider annonseras i samband med att anmälan öppnar i september.

Den här sidan uppdateras löpande med bekräftade talare och mer information.

Kontaktperson för konferensen:

Mer information
Datum: 28 november 2024
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Downtown Camper, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:13 juni 2024