Formas kunskapskvart: Skuggskogar och vägar mot ett transformativt skogsbruk

2024-09-11

Formas kunskapskvart 11 september kl. 8.30 handlar om skuggskogar och vägar mot ett transformativt skogsbruk.

Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en inbjuden gäst delar med sig av intressant kunskap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt.

Den 11 september 2024 handlar Formas kunskapskvart om att utmana traditionella skogsskötselmetoder och skapa möjligheter mot ett mer transformativt skogsbruk. Sara Holmgrens forskning tar sig an det skogspolitiska området från ett miljökommunikativt perspektiv, med fokus på frågor som handlar om makt, kunskap, deltagande och förändring.

Tider 11 september:

  • 08.30-08.45 Kunskapspresentation och forskningsresultat
  • 08.45-09.00 Öppen frågestund

Ingen föranmälan behövs. Det enda du behöver göra är att gå in på länken nedan den 11 september kl. 8.30.

Länken går till ett webbinarium i Zoom som startar strax innan kunskapskvarten börjar. Du behöver fylla i din mejladress för att komma in i webbinariet men vi sparar inte den eller några andra personuppgifter.

Länk till webbinariet: Formas kunskapskvart 11 september: Skuggskogar och vägar mot ett transformativt skogsbruk Länk till annan webbplats.

På Formas kunskapskvart 11 september berättar forskaren Sara Holmgren om hur alternativa skogsskötselmetoder, som hyggesfritt skogsbruk, lyfts fram alltmer inom såväl svensk som internationell skogspolitik. Samtidigt saknas robust kunskap kring effekter och nyttor för många centrala samhällsmål, och kring möjligheter och utmaningar för implementeringen av metoderna i praktiken.

Formas vill stärka det samlade kunskapsunderlaget om effekter och nyttor av olika former av anpassade skogsskötselmetoder och därmed ge ökad trygghet till beslutsfattande på området och till praxis inom skogsbruket. Därför genomförde Formas utlysningen Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål där 10 projekt blev beviljade medel 2022. Saras projekt var en av de som finansierades.

Projektet tar sin utgångspunkt i kritisk samhällsvetenskaplig miljöforskning och idén att hur skogen brukas är ett resultat av socio-kulturella strukturer.

Sara Holmgren är forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Länk till annan webbplats..

Sara doktorerade vid SLU i ämnet skogspolitik 2015, arbetade vidare som postdoc vid SLUs Skogsfakultet och är sedan 2017 anställd som forskare på avdelningen för miljökommunikation på institutionen för Stad och Land, SLU.

Genom forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication är Sara Holmgren sedan 2021 också adjungerad forskare vid School of Law and Society, University of Sunshine Coast i Australien. Sara är invald ledamot vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens, KSLA, Skogsavdelning sedan 2022.

Sara Holmgrens forskning tar sig an det skogspolitiska området från ett kommunikativt perspektiv, med fokus på frågor som handlar om makt, kunskap, deltagande och förändring.

Läs mer om Sara Holmgren och hennes forskning Länk till annan webbplats..

Formas kunskapskvart är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Kunskapskvarten är ett tillfälle att få lyssna till en forskare eller expert inom ett specifikt ämne. För dig som lyssnar live finns möjlighet att ställa frågor efter presentationskvarten.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag på ämnen för kommande kunskapskvartar.

Kontaktperson för Formas kunskapskvart:

Uppdaterad:12 juni 2024