Möte: Rådet för evidensbaserad miljöanalys

2024-11-26

Rådet för evidensbaserad miljöanalys är styrande organ för arbetet med Formas systematiska forskningssammanställningar.

Rådet för evidensbaserad miljöanalys har fyra möten under 2024. Här kan du läsa mer om rådet och ledamöterna.

Mer information
Datum: 26 november 2024
Tid: 10:00 - 15:00
Plats: Formas
Uppdaterad:21 december 2023