Koldixoidteater, Västmanlands läns museum, Västerås

Copyright: Västmanlands läns museum

Projektet handlar om sociala normer och praxis kring klimatmål och koldioxidutsläpp, med särskilt fokus på ungdomar. Under våren 2019 hölls ett antal workshopar med samskapande och reflektion som grund.

Deltagande teatermetoder har varit ett pedagogiskt arbetssätt och föremål från samlingarna har varit viktiga i arbetet med att skapa reflektion om sociala normer då och nu. Under sommaren och hösten 2019 producerades två popup-utställningar av sommarjobbande ungdomar som samskapade med museet. I oktober hölls en workshop i samskapande metoder för museum och under hösten 2019 planeras för vidareutveckling och spridning av arbetet.

Projektet fokuserar på ungdomars möjlighet att reflektera över och kritiskt granska sociala normer och praxis kring klimatmål och koldioxidutsläpp, genom deltagande teatermetoder. Med deltagande metoder skapas möjlighet att omforma normer och diskutera klimatmålen samt utforska aktuell forskning om nödvändiga begränsningar för våra koldioxidutsläpp och kvantifiering av personligt koldioxidavtryck. Projektet syftar också till att skapa ny kunskap om hur klimatforskning kan kommuniceras på ett sätt som engagerar en bredare allmänhet.

Forskare från RISE och Syddansk universitet har medverkat med kunskap om klimat, interaktion och drama.

Projektledare: Jennie Schaeffer

Uppdaterad:31 oktober 2019