Hej robot! Arbetets museum, Norrköping

Copyright: Arbetets museum

Hej robot! handlar om den teknik som är tänkt att kommunicera med oss i våra vardagliga miljöer. Med utställningen vill museet förklara sammanhangen kring sociala robotar och väcka funderingar kring deras roll i samhället.

Genom en interaktiv utställning kan besökarna utforska och reflektera kring relationen människa och maskin i arbetsliv och hemmiljö samt förväntningar och normer kring teknik och livsmiljö.

Projektet bygger på ett samarbete med forskare från industrin, Kungl. Tekniska högskolan och Linköpings universitet inom robotik, talteknologi och kognition. Frågeställningarna rör bland annat hur robotar kan delta i våra livsmiljöer på ett hållbart sätt. Utställningen öppnade 5 oktober 2019 (se den digitala vernissageinbjudan) Länk till annan webbplats..

Projektledare: Andreas Nilsson

Uppdaterad:18 november 2019