Förstärkt kommunikation om hållbarhet i Baltic Sea Science Center, Skansen, Stockholm

Copyright: Skansen

Det nya kunskapscentret Baltic Sea Science Center på Skansen har som mål att bidra till en hållbar utveckling för Östersjön. Skansen genomförde en konstnärlig satsning med ljud för att förstärka besökarens upplevelse och utrymme för reflektion och diskussion. 

Kunskapscentret Baltic Sea Science Center är ett samarbete mellan Skansen, stiftelsen BalticSea2020, Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet och har blivit en samlingsplats för forskningssamarbete kring Östersjön. Forskningen som kommuniceras är från olika ämnesområden, exempelvis ekologi, miljövetenskap och naturresurshushållning.

Anläggningen innehåller interaktiva utställningar, akvarier, filmsal och laborationssal, och är öppen för alla de 1,4 miljoner människor som besöker Skansen varje år. Skolverksamheten har ett särskilt fokus mot elever från högstadiet och gymnasiet. Baltic Sea Science Center öppnade 12 april 2019.

Projektledare: Sophie Lewenhaupt

Uppdaterad:31 oktober 2019