Escape Extinction, Naturhistoriska museet, Stockholm

Copyright: Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet har öppnat ett escape room, där du och dina vänner har en timme på er att lösa gåtorna kring förlusten av den biologiska mångfalden och ta er ut.

Vi upplever nu den sjätte massutrotningen i jordens historia. Människans aktiviteter, klimatförändringar och invasiva arter leder att biologisk mångfald försvinner över hela världen. Det är ett hot inte bara mot ekosystemen utan även för oss människor. Men du som forskare och dina kollegor är nära ett genombrott – något som kan förklara varför insekterna i världen blir färre. Det gäller att snabbt hitta och rädda alla bevis! Museets egna samlingar och forskare har legat till grund för arbetet med detta escape room.

Unga vuxna kommer att påverkas starkt av förlust av biologisk mångfald, men de har också förmågan att hejda den negativa utvecklingen. Många ungdomar anser att det saknas information som riktar sig till dem och de besöker sällan museer. Genom en positiv berättelse, som tydligt kopplar till vetenskapliga data, syftar detta projekt till att skapa bra samtal som inspirerar ungdomar till handling samtidigt som de får kunskap om museets forskning. Rummet öppnade 16 oktober 2019.

Projektledare: Frida Karlsson, Martin Testorf

Uppdaterad:31 oktober 2019