Arktis – Medan isen smälter, Nordiska museet, Stockholm

Copyright: Nordiska museet

Sverige är del av det arktiska området. I utställningen Arktis – medan isen smälter möter du isens historia och framtid – men framförallt de människor som bor i dagens Arktis genom föremål, foton, design, konstverk, filmer och projektioner.

Nordiska museet har sedan 2016 bedrivit ett tematiskt arbete om Arktis med kulturhistoriskt och kulturgeografiskt perspektiv genom Hallwylska gästprofessorn, Lotten Gustafsson Reinius. Professuren har varit ett samarbete mellan Stockholms universitet och Nordiska museet. Lotten Gustafsson Reinius har tillsammans med museets experter lett en kvalitativ och mångvetenskaplig inventering av museets samlingar och relevanta teman. Arbetet har genomförts i dialog med ett brett nätverk av klimat- och arktisforskare samt museer och kunskapsinstitutioner i Arktis, och kommer att resultera i en antologi som publiceras 2020. Utställningen öppnade 10 oktober 2019.

Projektledare: Matti Shevchenko Sandin

Uppdaterad:31 oktober 2019