"Forskningen behöver nå ut för att få till en omställning"

2023-08-24
Johan Bryggre

Johan Bryggare är kommunikatör och arbetar med kommunikationsutlysningen

Formas har i uppdrag att kommunicera om forskning och forskningens resultat inom våra ansvarsområden. Den 6 september öppnar vi årets kommunikationsutlysning.

Hej Johan Bryggare, kommunikatör, varför har Formas en kommunikationsutlysning?
– Det finns massor av viktig forskning inom våra verksamhetsområden – samhällsbyggnad, miljö och areella näringar – som behöver nå ut för att vi ska få till den omställning och hållbara utveckling som krävs. Vi riktar oss till lärosäten, företag och andra organisationer och bortom projekt vi själva finansierat, allt för att forskningsresultat ska komma till användning och skapa nytta i samhället.

Vad kan man söka för och vilka är det som lyckas få finansiering?
– Konkurrensen brukar vara hög med många spännande projekt. Vi har gett medel till allt från konstverk och marina kolonilotter till dokumentärfilmer, framtidsvandringar, livscykelanalyser och brädspel. Gemensamt är att projekten utifrån relevant forskning tar sig an en viktig samhällsutmaning och har potential att nå ut, leva vidare, engagera och beröra.

Vilka är dina bästa tips till den som vill söka?
– Det absolut bästa tipset är egentligen rätt tråkigt. Läs utlysningstexten ordentligt! Då ökar du definitivt chanserna att få finansiering. Där hittar du dels de bedömningskriterier som kommer att utvärderas av oberoende experter och de formella krav som du måste uppfylla. Glöm inte att i tid ansöka om att bli medelsförvaltare. Det brukar alltid vara några som missar det.

Kontakt

Läs mer

Uppdaterad:24 augusti 2023