"Variation och dynamik får mig att må bra"

2023-06-21
Jon Loit

Jon Loit arbetar med det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle.

2017 startade det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Genom att finansiera ny forskning och innovation och omsätta den kunskap som tas fram i handling, bidrar programmet till att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle.

Hej Jon Loit, nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande! Just nu har ni en utlysning om hälsa och välbefinnande, vad har det med samhällsbyggande att göra?

— Hur våra samhällen är planerade och utformade påverkar exempelvis hur vi arbetar, bor, umgås och förflyttar oss. Den rumsliga omgivningen är en del av förutsättningarna för en god hälsa och välbefinnande, exempelvis genom byggnaders utformning och kvaliteten på bostäder, närhet och tillgång till rekreationsområden och miljöer som lockar till gång- och cykling. Utlysningen vänder sig till en bredd av aktörer och vi lägger stor vikt vid samverkan. Vår målsättning är att projekten ska leda till såväl ny kunskap som nya lösningar.

Vilka stadsmiljöer är det som får dig att må bra?

— Jag gillar miljöer som innehåller variation och dynamik vad gäller såväl människor och aktivitetsutbud som arkitektonisk stil. Jag uppskattar storstadens puls och myllrande folkliv där jag kan vara en i mängden. Men jag försöker också vistas så mycket som möjligt på mer rofyllda och tystare platser, som parker och naturmiljöer, för att få en dos av lugn.

Vad händer mer inom programmet?

— Mycket! Förutom ytterligare utlysningar kommer flera aktiviteter genomföras för att förmedla kunskap om aktuella frågor. Exempelvis kommer projekt som tidigare finansierats genom programmet att presentera sin forskning på Bokmässans forskartorg i Göteborg som går av stapeln 28 september till 1 oktober.

Kontakt

Jon Loit

Tjänstledig

Läs mer

Uppdaterad:21 juni 2023