"Vi tänjer gränserna för klimatforskning"

2023-05-15
Anna Kaijser

Anna Kaijser arbetar med det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Hur jobbar Sveriges nationella forskningsprogram om klimat? Anna Kaijser, forskningssekreterare på Formas, berättar mer. Programmet är en tioårig satsning som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan.

Regeringen har inrättat 13 nationella forskningsprogram. Formas driver fyra av dessa – klimat, hav och vatten, livsmedel samt hållbart samhällsbyggande.

Hej Anna Kaijser, nationella forskningsprogrammet om klimat. Vilken typ av forskning finansierar ni?
– Våra utlysningar spänner från humaniora över naturvetenskap till teknisk innovation, med tyngdpunkt på hur samhällen förhåller sig till klimatförändringar.

Vad är syftet med programmet?
– Att bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle med ambitionen att vara ledande i det globala arbetet för att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Vi tänjer gränserna för klimatforskning och identifierar nya forskningsbehov. Vi vill även främja spridning av kunskap mellan forskare och andra samhällsaktörer nationellt och internationellt. Det gör vi genom att skapa mötesplatser och ta en aktiv roll som experter och samordnare.

Hur mycket pengar har ni?
– Just nu finansierar vi forskning och innovationsprojekt för 230 miljoner kronor per år genom det nationella forskningsprogrammet om klimat.

 

Läs mer

Uppdaterad:15 maj 2023