BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210507T132922Z DESCRIPTION:Välkommen på ett digital seminarium där vi uppmärksammar FN :s årtionde för havsforskning.\n \nPå Världshavsdagen\, den 8 juni kl 13-15\, kastar Sverige loss för att uppmärksamma FN:s årtionde för hav sforskning 2021-2030. Deltar gör bland annat kronprinsessan Victoria\, mi ljöminister Per Bolund\, och forskningsminister Matilda Ernkrans.\nDagen bjuder på initierade samtal med ledande experter. Bland annat kommer gene raldirektörerna för SMHI\, Formas och Havs- och vattenmyndigheten att sa mtala kring de fyra prioriterade områdena för Sveriges arbete med under havsårtiondet\; ekosystembaserad havsförvaltning\, havsmedvetenhet\, dat a och innovationer.\n \nDagen avslutas med presentation av Universeums sat sning på hållbara hav\, samt lansering av Sveriges nationella kommitté för FN:s årtionde.\n \nDu som anmält dig kommer att få en länk med s ändningen. Program och länk till sändning kommer också att gå att nå via formas webb: http://formas.se/varldshavsdagen\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210608T150000 DTSTAMP:20210507T132922Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210608T130000 LAST-MODIFIED:20210507T132922Z LOCATION:formas.se/varldshavsdagen PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Världshavsdagen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000007090FB555543D701000000000000000 0100000007BBC0F2C69BD5F46958E14B3668F6E5E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
< p class=MsoNormal>Välkommen på ett digital seminarium dä r vi uppmärksammar FN:s årtionde för havsforskning.

 \;

På Världshavsdagen\, den 8 juni kl 13-15\, kastar Sverige loss för att uppmärksamma FN:s årtio nde för havsforskning 2021-2030. Deltar gör bland annat kronprinsessan V ictoria\, miljöminister Per Bolund\, och forskningsminister Matilda Ernkrans.

Dagen bjuder på initierade samtal med ledande experter. Bland an nat kommer generaldirektörerna för SMHI\, Formas och Havs- och vattenmyn digheten att samtala kring de fyra prioriterade områdena för Sveriges ar bete med under havsårtiondet\; ekosystembaserad havsförvaltning\, havsme dvetenhet\, data och innovationer.

 \;

D agen avslutas med presentation av Universeums sa tsning på hållbara hav\, samt lansering av Sveriges nationella kommitté för FN:s årtionde.

 \;

Du som anmält dig kommer att få en länk med sändningen. Program och länk till sänd ning kommer också att gå att nå via formas webb: http://formas.se/varldshavsdagen

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR