BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Agenda 2030-konferens CLASS:PUBLIC CREATED:20200303T060704Z DESCRIPTION:\nKonferens: Agenda 2030 - Hållbar omställning på vetenskapl ig grund\n\n \nVi har tio år kvar för att nå de globala hållbarhetsmå len och står inför stora utmaningar. Alla samhällets aktörer måste bi dra för att vi ska lyckas.\nMen har vi den kunskap som behövs? Vilka fr ågor är ännu obesvarade? Vilka nya frågor måste vi hitta svar på? Oc h hur ser vi till att forskningen omsätts till handling i samhället? Mö t den internationella forskningsfronten\, modiga beslutsfattare och repres entanter för ett näringsliv som tar kliv framåt för att förändra vä rlden\, på Formas konferens Agenda 2030 – Hållbar omställning på vet enskaplig grund.\nMer information om program\, talare och anmälningslänk . Konferensen komme r även att webbsändas.\nVälkommen!\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20200504T173000 DTSTAMP:20200129T132804Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20200504T120000 LAST-MODIFIED:20200303T060704Z LOCATION:Stockholm Waterfront PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Formas konferens: Agenda 2030 - Hållbar omställning p å vetenskaplig grund TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000906FA97EACD6D501000000000000000 01000000039EA2863F0F4A744965FCAB34EF4417F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Konferens: Agenda 2030 - Hållbar omställning på vetenskaplig grund

 \;

Vi har tio år kvar för att nå de globala hållbarhetsmålen och st år inför stora utmaningar. Alla samhällets aktörer måste bidra för a tt vi ska lyckas.

Men har vi den kunskap som behövs? Vilka frågor är ännu obesvarade? Vilka nya frågor måste vi hitta svar på? Och hur ser vi til l att forskningen omsätts till handling i samhället? Möt den internatio nella forskningsfronten\, modiga beslutsfattare och representanter för et t näringsliv som tar kliv framåt för att förändra världen\, på Form as konferens Agenda 2030 – Hållbar omställning på vetenskaplig grund.

Mer information om program\, talare och anmälningslänk. Konferensen kommer även at t webbsändas.

Välkommen!

&nbs p\;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR