BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Kunskapskvarten CLASS:PUBLIC CREATED:20230313T103708Z DESCRIPTION:Välkommen på Formas kunskapskvart 22 mars kl.8.30.\nÄmnet ä r ”Svenskarnas kost har för hög miljöpåverkan”\nForskaren Elinor H allström har forskat på en av vår tids största samhällsutmaningar - d et kombinerade området livsmedlens påverkan på människors hälsa och p å de globala hållbarhetsmålen. \nI studien analyseras miljöpåverkan p å sex miljöeffekter\; växthusgasutsläpp\, biodiversitet\, användning av åkermark\, kväve\, fosfor och vatten. \n \nTider onsdag 22 mars:\n \n * 08.30-08.45 Kunskapspresentation och forskningsresultat\n* 08.45-09.00 Öppen frågestund med forskaren\n \nIngen föranmälan behövs. Det enda du behöver göra är att gå in på Zoom-länken den 22 mars kl.8.30.\nL änk till webbinariet: https://formas-se.zoom.us/j/64900976709\n \nWebbina ret i Zoom startar strax innan kunskapskvarten börjar. \nDu behöver fyll a i din mejladress för att komma in i webbinariet men vi sparar inte den eller några andra personuppgifter.\n \nHär finns mer information om ämn et och forskaren:\nwww.formas.se/kunskapskvarten \n \nVarmt välkommen!\n \nFormas – ett forskningsråd f ör hållbar utveckling\nwww.formas.se \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230322T090000 DTSTAMP:20230313T103708Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230322T083000 LAST-MODIFIED:20230313T103708Z LOCATION:https://formas-se.zoom.us/j/64900976709 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Formas kunskapskvart 22 mars TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030300F0AF245D901000000000000000 0100000000DFA7EC72FD1AC46A1E5024133AAF288 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Välkommen på Formas kunskapskvart 22 mars kl.8.30.< /p>

Ämnet är ”\;Svenskarnas kost har för hög miljöpåverkan ”\;

Forskaren Elinor Hallström har forska t på en av vår tids största samhällsutmaningar - det kombinerade områ det livsmedlens påverkan på människors hälsa och på de globala hållb arhetsmålen.

I studien analyseras miljöpåve rkan på sex miljöeffekter\; växthusgasutsläpp\, biodiversitet\, använ dning av åkermark\, kväve\, fosfor och vatten. \;< /p>

 \;

Tider onsdag 22 mars:< /o:p>

 \;

  • 08.30-08.45 Kunskapspresentation och forskningsresultat< /span>
  • 08.45-09.00 Öppen frågestund med forskaren

 \;

Ingen föranmälan behövs. Det end a du behöver göra är att gå in på Zoom-länken den 22 mars kl.8.30.

Länk till webbinariet : https://formas-se.zoom .us/j/64900976709

 \;

Webbinaret i Zoom startar strax innan kunska pskvarten börjar.

Du behöver fylla i din mej ladress för att komma in i webbinariet men vi s parar inte den eller några andra personuppgifter.

 \;

Här finns mer information om ämne t och forskaren:
www.for mas.se/kunskapskvarten

 \;< /span>

Varmt välkommen!

 \;

Formas –\; ett forskningsråd för hållbar utveckling

www.formas.se

 \;

< /div> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR