BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210419T103440Z DESCRIPTION:Globalt samarbete för Agenda 2030\nDagens tema: Globalt samarb ete i en förändrad värld\nTisdag 18 maj kl. 9.00–10.30\n\n\nHur funge rar samarbetet idag\, finns det behov av nya forum och former? Vilka rolle r och vilket ansvar har olika aktörer och vad kan Sverige bidra med? Hur kan vi arbeta smart\, inspirera varandra och främja utbytet av kunskap\, lösningar och andra resurser?\n\n\nDelta i konferensen och se programmet här: formas.se/konferens \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210518T103000 DTSTAMP:20210419T103440Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210518T090000 LAST-MODIFIED:20210419T103440Z LOCATION:formas.se/konferens PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Konferens: Globalt samarbete för Agenda 2030 – Globa lt samarbete i en förändrad värld TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040102D251335D701000000000000000 010000000EC3F8A11FE8CF945BD503F2F496545B2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Globalt samarbete för Agenda 203 0

Dagens tema: Glob alt samarbete i en förändrad värld

Tisdag 18 maj kl. 9.00–\;10.30

Hur fungerar samarbetet idag\, finns det behov av nya fo rum och former? Vilka roller och vilket ansvar har olika aktörer och vad kan Sverige bidra med? Hur kan vi arbeta smart\, inspirera varandra och fr ämja utbytet av kunskap\, lösningar och andra resurser?

Delta i konferensen och se programmet här: formas.se/konferens

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR