BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210419T103430Z DESCRIPTION:Globalt samarbete för Agenda 2030\nDagens tema: Nuläge \nMån dag 17 maj kl. 9.00–10.30\n \nI september 2015 fattade FN beslut om Agen da 2030 som ska vara vägledande på resan mot en hållbar värld. Var st år vi idag\, globalt och nationellt\, finns det mål vi behöver priorite ra i spåren av pandemin? Nu är det årtiondet av agerande\, vad är det som ska till?\n \nDelta i konferensen och se programmet här: formas.se/ko nferens \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210517T103000 DTSTAMP:20210419T103430Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210517T090000 LAST-MODIFIED:20210419T103430Z LOCATION:formas.se/konferens PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Konferens: Globalt samarbete för Agenda 2030 – Nulä ge TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0A6EA491135D701000000000000000 010000000EC3F8A11FE8CF945BD503F2F496545B2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n

Globalt samarbete för Agenda 2030

Dagens tema: Nuläge

Måndag 17 maj kl. 9.00–10.30

 \;

I september 2015 fattade FN beslut om Agenda 2030 som s ka vara vägledande på resan mot en hållbar värld. Var står vi idag\, globalt och nationellt\, finns det mål vi behöver prioritera i spåren a v pandemin? Nu är det årtiondet av agerande\, vad är det som ska till?< o:p>

 \;

Delta i konferensen och se programme t här: formas.se/konferens< /o:p>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR