BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221110T152148Z DESCRIPTION:Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minute r om ett specifikt ämne där en forskare delar med sig av intressant kuns kap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt. Du som tittar live kan ställa frågor efter presentationskvarten.\nDen 25 november handlar F ormas kunskapskvart om förtätning för en hållbar stadsutveckling. Fors karen Meta Berghauser Pont har undersökt skillnader och likheter mellan p raktik och forskningsläge för att identifiera befintliga kunskapsluckor. \nTider 25 november:\n* 8.30-8.45 Kunskapspresentation och forskningsresul tat\n* 8.45-9.00 Öppen frågestund med forskaren\nIngen föranmälan beh övs. Det enda du behöver göra är att gå in på länken nedan den 25 n ovember kl.8.30.\nLänken går till ett webbinar i Zoom som startar strax innan kunskapskvarten börjar. Du behöver fylla i din mejladress för att komma in i webbinariet men vi sparar inte den eller några andra personup pgifter.\nWebbinarielänk:\nhttps://formas-se.zoom.us/j/65692149404\n \nMe r information:\nhttps://formas.se/arkiv/evenemang/evenemang/2022-11-02-for mas-kunskapskvart-fortatning---en-ohallbar-strategi.html\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221125T090000 DTSTAMP:20221110T152148Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221125T083000 LAST-MODIFIED:20221110T152148Z LOCATION:https://formas-se.zoom.us/j/65692149404 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Formas kunskapskvart: Förtätning – en (o)hållbar s trategi? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020A5FC0220F5D801000000000000000 010000000340670C0B0A75549A3855C667BE3AF7B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en forskare delar med sig av intressant kunskap och aktuella resulta t från ett forskningsprojekt. Du som tittar live kan ställa frågor efte r presentationskvarten.

Den 25 november handlar Formas kunskapskvart om förtätning för en hållbar stadsutveck ling. Forskaren Meta Berghauser Pont har unders ökt skillnader och likheter mellan praktik och forskningsläge för att i dentifiera befintliga kunskapsluckor.

Ti der 25 november: