BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221111T133424Z DESCRIPTION:Formas och Vinnova bjuder in till ett öppet seminarium med pre sentation av det pågående arbetet inom det europeiska partnerskapet Sust ainable Food Systems. Under seminariet kommer den preliminära forsknings- och innovationsagendan presenteras med möjlighet att ställa frågor.\n\ nAgenda\n\n * Allmän information om bevakning av EU Partnerskap inom l ivsmedelsområdet\n * Introduktion till Partnerskapet Sustainable Food Systems (Dr Minna Huttunen\, Ministerial Adviser\, Ministry of Agriculture and Forestry\, Finland)\n * Presentation av den preliminära FoI-agend an och den pågående öppna konsultationen (Alexandre Dubois\, Formas & C amilla Sjörs\, Vinnova)\n * Frågor och svar\n\nResurser\n\n * Ni k an redan nu ladda ner och läsa utkastet till FoI-agendan.\n * Efter att nog grant ha läst FoI-agendan är du välkommen att lämna dina inspel genom att fylla i enkäten via följande länk (OBS enkäten är på engelska oc h tar ungefär 30 minuter att besvara) https://www.surveymonkey.com/r/M9KC 85X\n * Mer information om seminariet\nLänk till webbinarium\nhttps:// formas-se.zoom.us/j/62351019361\n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221207T145000 DTSTAMP:20221111T133424Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221207T133000 LAST-MODIFIED:20221111T133424Z LOCATION:https://formas-se.zoom.us/j/62351019361 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Informationsseminarium: framtidens europeiska FoI-progr am för hållbara livsmedelssystem TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010FC9918DAF5D801000000000000000 0100000001901ECCAFBBFCD4EB20C6205C9B66047 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nS V\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n

F ormas och Vinnova bjuder in till ett öppet seminarium med presentation av det pågående arbetet inom det europeiska partnerskapet Sustainable Food Systems. Under seminariet kommer den preliminära forskning s- och innovationsagendan presenteras med möjlighet att ställa frågor.< o:p>

Agenda

  • Allmän information om bevakning av EU Partnerskap inom livsmedelsomr ådet
  • Introduktion till Partnerskapet Sustainable Food Systems< span style='font-size:15.0pt\;font-family:"Arial"\,sans-serif'> (Dr Minna Huttunen\, Ministerial Adviser\, Ministry of Agriculture and Forestry\, F inland)
  • Presentation av den preliminära FoI-agendan och den pågående öppna konsultationen (Alexandre Dubois\, Formas &\; Camilla Sjörs\, Vinnova )
  • Frågor och svar

Resurser

Länk till webbinarium

https://formas-se.zoom.us/j/62351019361

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR