Så medverkar vi när Sverige är ordförande i EU

2023-02-21

Under våren 2023 är Sverige ordförandeland i EU med ansvar för att leda arbetet i ministerrådet och företräda medlemsländerna i förhandlingar med andra EU-institutioner. Det sker många aktiviteter på hög och låg nivå för beslutsfattare och tjänstemän. Formas medverkar på flera sätt – bland annat genom att arrangera sidoevent och planera för innehåll till möten och konferenser.

Det svenska ordförandeskapet innebär många formella möten i Bryssel och Luxemburg, men också många informella – bland annat i Arlandastad utanför Stockholm och på andra platser i Sverige. Formas har fått i uppdrag av Finansdepartementet att föreslå revidering av EU:s urbana agenda och arrangerar en workshop vid ett möte den 23 februari. Vi deltar också aktivt i konferensen som knyter an till genomförandet av EU:s bioekonomistrategi den 27 februari, ett sidoevent till Think2030 om EU:s gröna giv den 20 april och i konferensen om gröna städer i Malmö 14–15 juni, som även inkluderar ett sidoevent om klimatneutrala städer.

– Formas stödjer Regeringskansliet i form av uppdrag och dialog, bidrar med innehåll till konferenser och möten, och deltar som experter på konferenser och möten. Vårt arbete med fokus på hållbarhet kommer in i många sammanhang och vi har hela tiden en tät kontakt med departement, systermyndigheter och arrangörer. Flera aktiviteter ligger särskilt nära Formas arbete med nyttiggörande av forskning, vilket känns spännande, säger Anna Hult, forskningssekreterare på Formas.

Nedan följer ett urval av de aktiviteter där Formas medverkar under våren:

  • 1–2 februari, internationell workshop om framtidens skogsövervakning i EU, Uppsala. Vi bidrar med medel för genomförandet av workshopen.
  • 15 februari, European Creative Industry Summit, Umeå. Vi bidrar i ett sidoevent utifrån det europeiska partnerskapet Driving urban transitions, DUT.
  • 23 februari, möte om urban agenda, Stockholm. Vi har ett regeringsuppdrag om att ta fram ett diskussionsunderlag om EU:s urbana agenda och arrangerar en workshop om utveckling av agendan.
  • 27 februari, konferens om bioekonomi, Stockholm. Vår generaldirektör Johan Kuylenstierna är moderator.
  • 23 mars, seminarium om utbildning, konkurrenskraft och grön omställning, Stockholm. Vår generaldirektör Johan Kuylenstierna deltar i seminariet.
  • 17 april, sidoevent om kemikalier och hälsa, Stockholm. Vår generaldirektör Johan Kuylenstierna kommer att tala och Formas är samarrangör för sidoeventet.
  • 20 april, sidoevent till miljöministermöte, Stockholm. Vår generaldirektör Johan Kuylenstierna medverkar i panelen vid ett sidoevent om EU:s gröna giv, och vi samarrangerar en session om industrins gröna omställning.
  • 23–24 april, interparlamentarisk EU-konferens, Stockholm. Vår generaldirektör Johan Kuylenstierna modererar riksdagens konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning.
  • 14–15 juni, konferens om gröna städer, Malmö. Vår generaldirektör Johan Kuylenstierna är moderator. Vi samarrangerar flera sessioner under konferensen, bland annat om flernivåstyrning för cirkularitet och klimatneutrala städer samt diskussioner kring utveckling av EU:s urbana agenda och klimatkontrakt 2030.

Sidan uppdateras löpande.

Uppdaterad:16 mars 2023