Planerade utlysningar för 2021

2021-02-12

Formas ska under 2021 fördela drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till forskning och innovation för en hållbar utveckling. Majoriteten av dessa medel fördelas genom utlysningar där olika projekt prövas i konkurrens.

Forskarinitierade projekt

Vi fördelar ungefär 40 procent av Formas budget genom utlysningar med syfte att stödja forskarinitierade projekt. Sådana utlysningar gör det möjligt för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat inom våra ansvarsområden. Den Årliga öppna utlysningen, Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären och Akututlysningen är våra forskarinitierade utlysningar 2021.

Tematiska utlysningar

Vi kommer under året att genomföra flera tematiskt inriktade utlysningar som relaterar till de tre nationella forskningsprogrammen inom klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande samt till det planerade programmet hav och vatten. Dessutom genomför vi utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Smart built environment samt ytterligare några utlysningar utifrån särskilda regeringsuppdrag.

Vi kommer även att genomföra flera tematiskt inriktade utlysningar på internationell nivå för att ge svenska forskare möjlighet att inom prioriterade områden samarbeta med forskare i andra länder.

Nedan finns en översiktlig plan för 2021. Vi kommer att komplettera med fler utlysningar under året. Alla datum och inriktningar är preliminära. De formella besluten fattas av Formas forskarråd och publiceras sedan under Alla utlysningar.

Översikt – planerade utlysningar 2021

Utlysning

Öppnar

Beslutsdatum

Forskarinitierade projektÅrliga öppna utlysningen 2021 – forskningsprojekt

Februari 2021

November 2021

Årliga öppna utlysningen 2021 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären

Februari 2021

November 2021

Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären

Mars 2021

Oktober 2021

Akututlysningen, för datainsamling

Q2

Löpande
Nationella forskningsprogrammet om klimatDen svenska skogens roll i klimatomställningen

Februari 2021

Oktober 2021

AI i klimatets tjänst tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten

Mars 2021

Oktober 2021

Grön omställning och arbetsliv tillsammans med Forte

Mars 2021

September 2021

Klimatvinster med resurseffektivitet

April 2021

November 2021
Nationella forskningsprogrammet för livsmedelHållbar livsmedelsproduktion

April 2021

November 2021
Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggandeKlimatanpassning av byggd miljö

Mars 2021

Oktober 2021

Landsbygder och regional utveckling

Mars 2021

Oktober 2021

Social bostadspolitik

September 2021

Q2 2022
Nationella forskningsprogrammet för hav och vattenBlå innovation - förberedande projekt 2021

Maj 2021

November 2021
Gemensam utlysning för de nationella forskningsprogrammenFrån forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle

April 2021

Oktober 2021
Strategiska Innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentStrategiska projekt Länk till annan webbplats.

Q1

Löpande

Utlysning för projekt – inriktning ej klar

Q3

Q2 2022
Övriga tematiskt inriktade utlysningarResurseffektivt och kemikaliesmart

December 2020

Juni 2021

Växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion

December 2020

Juni 2021

Tillämpad forskning för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd

Mars 2021

November 2021

Bioekonomi, skötselmetoder skog, skogsskador

Q3 2021

Q2 2022

Kommunikationsutlysningen 2022

Q4 2021

Q2 2022
Internationella utlysningarEra-Net Cofund on Urban Transformation Capacities (ENUTC)

Januari 2021

November 2021

Internationella nätverksbidrag för Agenda 2030

Q2


Era-Net Cofund on International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases - second call

Oktober 2021


Forest Value – second call

Januari 2021


Tandem Forest Value – third call

Q3


Cirkulär ekonomi för samarbeten med aktörer i Indien

Q3


Uppdaterad:15 april 2021
Sidansvarig: Linda Bergqvist Ampel