Formas hantering av covid-19

2020-03-20

Formas följer noga utvecklingen av covid-19 och anpassar verksamheten kring de rådande omständigheterna. De utlysningar som har eller får finansiering under tiden pandemin varar kommer att genomföras. Pågående projekt som påverkas hanteras löpande och kontinuerligt.

Vi har ställt om vår verksamhet. Sedan mitten av mars 2020 arbetar vi på distans och genomför våra processer digitalt så att de ska ske på ett professionellt och rättssäkert sätt.

Vi är medvetna om att många frågor uppstår på grund av rådande omständigheter. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats. så är du säker på att få den senaste informationen så snart den finns tillgänglig.

– Vi är glada att vi i allt väsentligt har kunnat genomföra vår verksamhet enligt plan under hela pandemin. Vi har lärt oss mycket och kommer att fortsätta utveckla vår verksamhet utifrån rådande förutsättningar, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Vi förstår att coronapandemin kan påverka förutsättningarna i pågående projekt. Därför finns möjlighet att förlänga dispositionstiden för projekt som försenats på grund av detta. Förfrågning om förlängning av dispositionstiden görs i Prisma. Beskriv noga på vilket sätt projektet har drabbats och hur ni ska hantera förseningen så att projektet i möjligaste mån ska kunna nå sina mål och fylla sina syften.

För projekt som påverkas på ett sådant sätt att ni behöver ta fram en alternativ budget och/eller projektplan, kontakta ansvarig handläggare så snart ni ser att detta är aktuellt.

För Formasprojekt som är delfinansieras av Europeiska kommissionen, hänvisar vi till den information som finns för respektive utlysning.

Under pandemin kommer alla utlysningar att beredas digitalt. Formas arbetar nu för att även i framtiden hantera hela bedömningsprocessen digitalt. På så sätt kan vi bidra till att minska koldioxidutsläpp till följd av resande. Självklart ska vi genomföra bedömningsarbetet med samma goda kvalitet som tidigare.

Om du är ny som bedömare i en Formasutlysning kommer du att få mer information om hur processen ska genomföras.

De analyser och utvärderingar, samt de systematiska forskningssammanställningar vi har uppdrag att genomföra fortsätter som planerat.

Samarbeten är viktiga för oss på Formas. Vi genomför därför möten digitalt. Håll utkik på respektive evenemangs sida för mer information om specifika evenemang.

Flera av våra internationella utlysningar fick under 2020 förändrade tidplaner. Vi uppdaterar informationen på respektive utlysning när vi har besked om förändringar.

Informationen på sidan kan komma att uppdateras. Följ Formas nyhetsbrev för att få de senaste uppdateringarna i din mejl.

Här har vi samlat tidigare information från våren.

2020 års utlysningar ska genomföras som planerat

Det är viktigt att vi upprätthåller kontinuitet i forskningen. Vår målsättning är att de utlysningar som har finansiering från och med 2020 ska genomföras som planerat.

Ny utlysning: Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19

Ny utlysning: Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19Formas forskarråd har fattat beslut om att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skyndsamt öppna en utlysning för ettåriga projekt fokuserade på vad vi kan lära oss av coronakrisen och vilka möjligheter till en hållbar omställning den kan medföra.

Läs mer

Formas årliga öppna utlysning

Ansökningstiden för Formas årliga öppna utlysning har förlängts två veckor till den 16:e april 2020, kl 14.00. Datumet för beslut, den 18 november, står fast.

Tiden för återrapportering av projekt förlängs

Formas förlänger tiden för både ekonomiska och vetenskapliga rapporter för projekt i alla utlysningar med ursprunglig återrapporteringstid 29 februari – 30 maj. Ny deadline för återrapportering är 31 maj.

Vanligtvis är projektledare inte behöriga att söka ny finansiering i Årliga öppna utlysningen förrän ens tidigare projekt inom Årliga öppna är återrapporterade. Men den förlängda återrapporteringstiden ger nu berörda projektledare tid att fokusera på Årliga öppna utlysningen 2020 fram till sista ansökningsdatum 16 april. Återrapportering av tidigare projekt kan göras efter det, fram till 31 maj.

Information om den nya deadlinen kommer även skickas ut till alla berörda projektledare genom Formas ansökningssystem Prisma.

Vid eventuella frågor, kontakta ansvarig handläggare.

Formas öppnar Formas akututlysning

Formas öppnar Formas akututlysningMed anledning av den rådande situationen har Formas forskarråd beslutat att öppna akututlysningen igen.

Uppdaterad:22 december 2020