Formas hantering av covid-19

2020-03-20

Formas följer noga utvecklingen av covid-19 och anpassar verksamheten kring de rådande omständigheterna. Formas ambition är att de utlysningar som har finansiering från och med 2020 ska genomföras som planerat.

Vi är medvetna om de många frågor som nu uppstår på grund av rådande omständigheter. Just nu arbetar vi intensivt för att kunna fortsätta genomföra vår verksamhet på ett professionellt och rättssäkert sätt.

Vi kommer uppdatera informationen på den här sidan löpande allt eftersom vi har kartlagt hur arbetet ska gå till och eventuella förändringar som det skulle kunna medföra. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrevlänk till annan webbplats så är du säker på att få den senaste informationen så snart den finns tillgänglig.

– Vi ser allvarligt på situationen och gör vårt yttersta för att verksamheten fortsatt ska kunna genomföras på ett professionellt sätt, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Formas forskarråd har fattat beslut om att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skyndsamt öppna en utlysning för ettåriga projekt fokuserade på vad vi kan lära oss av coronakrisen och vilka möjligheter till en hållbar omställning den kan medföra.

Läs mer

Ansökningstiden för Formas årliga öppna utlysning har förlängts två veckor till den 16:e april 2020, kl 14.00. Datumet för beslut, den 18 november, står fast.

Formas förlänger tiden för både ekonomiska och vetenskapliga rapporter för projekt i alla utlysningar med ursprunglig återrapporteringstid 29 februari – 30 maj. Ny deadline för återrapportering är 31 maj.

Vanligtvis är projektledare inte behöriga att söka ny finansiering i Årliga öppna utlysningen förrän ens tidigare projekt inom Årliga öppna är återrapporterade. Men den förlängda återrapporteringstiden ger nu berörda projektledare tid att fokusera på Årliga öppna utlysningen 2020 fram till sista ansökningsdatum 16 april. Återrapportering av tidigare projekt kan göras efter det, fram till 31 maj.

Information om den nya deadlinen kommer även skickas ut till alla berörda projektledare genom Formas ansökningssystem Prisma.

Vid eventuella frågor, kontakta ansvarig handläggare.

Med anledning av den rådande situationen har Formas forskarråd beslutat att öppna akututlysningen igen.

Vi förstår att coronasituationen kan påverka förutsättningarna i pågående projekt. Därför finns det möjlighet att förlänga dispositionstiden för projekt som försenats pga detta. Förfrågning om förlängning av dispositionstiden görs i Prisma enligt vanlig procedur. Beskriv noga på vilket sätt projektet drabbats och hur förseningen ska hanteras för att projektet i möjligaste mån ska kunna nå sina mål och fylla sina syften.

För projekt som påverkas på ett sådant sätt att en alternativ budget och/eller projektplan måste tas fram, kontakta ansvarig handläggare så snart ni ser att detta är aktuellt, för diskussion om detta.

För Formas-projekt som delfinansieras av Europeiska kommissionen, hänvisar vi till den information som finns på denna sida under rubriken Förändringar i internationella utlysningar.

De utlysningar som går in i beslutsfas under våren kommer att beredas digitalt. De datum som tidigare har aviserats för respektive beredningsgruppsmöte står fast. i Formas förbereder nu för en helt digital process där bedömare hanterar bedömningsprocessen digitalt. Självklart kommer vi se till att vi upprätthåller samma goda kvalité i bedömningsarbetet som tidigare.

Om du sitter med som bedömare i en Formasutlysning kommer vi kontakta dig för mer information.

Det är viktigt att vi upprätthåller kontinuitet i forskningen. Vår målsättning är att de utlysningar som har finansiering från och med 2020 ska genomföras som planerat.

De analyser och utvärderingar, samt de systematiska forskningssammanställningar vi har uppdrag att genomföra fortsätter som planerat.

Samarbeten är viktiga för oss på Formas. Vi genomför därför möten digitalt. Håll utkik på respektive evenemangs sida för mer information om specifika evenemang.

Situationen är pressad på lärosäten och hos finansiärer över hela Europa varför flera av våra internationella utlysningar har förändrade tidplaner. Vi ser att flera internationella utlysningar förlänger sina ansökningstider. Vi uppdaterar informationen på respektive utlysning så fort vi får besked om förändring.

För Formas-projekt som delfinansieras av Europeiska kommissionen, pågår just nu diskussioner inom ett antal ERA-Net hur den rådande situationen kan komma att påverka projekttiderna.

Vi uppdaterar informationen på den här sidan när vi vet mer.

Informationen på sidan uppdateras löpande. Följ Formas nyhetsbrev för att få de senaste uppdateringarna i din mejl.

Uppdaterad:7 maj 2020