Planerade utlysningar för 2020

2020-02-07

Formas fördelar varje år drygt 1,6 miljarder kronor i statligt stöd till forskning och innovation för en hållbar utveckling. Majoriteten av dessa medel fördelas genom utlysningar där olika projekt prövas i konkurrens. Nedan finns en översiktlig plan för 2020.

Forskarinitierade projekt

Hälften av de konkurrensutsatta medlen utlyser vi med syfte att stödja forskarinitierade projekt, vilket möjliggör för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat inom våra ansvarsområden. Den Årliga Öppna Utlysningen och Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären är våra forskarinitierade utlysningar 2020.

Tematiska utlysningar

Vi kommer under året att ge flera tematiskt inriktade utlysningar som relaterar till de Nationella Forskningsprogrammen: Klimat, Livsmedel och Hållbart Samhällsbyggande, det Strategiska Innovationsprogrammet Smart Built Environment samt baserat på regeringsuppdrag.

Vi kommer även att ge flera tematiskt inriktade utlysningar på internationell nivå för att ge svenska forskare möjlighet att samarbeta med forskare i andra länder inom prioriterade områden.


Alla datum och inriktningar är preliminära. De formella besluten fattas av Formas forskarråd och publiceras sedan under Alla utlysningar.

Översikt - planerade utlysningar 2020
UtlysningÖppnar
Årliga Öppna27 februari
MobilitetsstödKvartal 1 och 3
KommunikationsutlysningenKvartal 4


Nationella forskningsprogrammet om Klimat
Utlysning med VinnovaKvartal 2
Gästforskarprogrammet inom klimat och miljö1 april


Nationella forskningsprogrammet för Livsmedel
Utlysning för forskningsprojektKvartal 2
Utlysning för kunskapsöversikterKvartal 2


Nationella forskningsprogrammet för Hållbart Samhällsbyggande
Gestaltad livsmiljö14 februari
Från forskning till praktikKvartal 3
Rörlighet mellan sektorerKvartal 3
Samhällsplanering - planeringsbidrag vår och projektbidrag höstKvartal 1 och 3


Strategiska Innovationsprogrammet Smart Built Environment
Digitalisering och Industralisering för ett Hållbart samhällsbyggandeÖppen
Utlysning för projekt - inriktning ej klarKvartal 4
Strategiska projekt, ansökningar löpande under åretÖppen löpande


Tematiskt inriktade utlysningar
Djurskydd och djurskyddsbefrämjande åtgärder12 mars


Internationella utlysningar
Urban Accessibility and Connectivity​, ansökan i två stegSteg 1 öppen. Steg 2 kvartal 3.
Urban MigrationÖppen
Infectious Animal Diseases, ansökan i två stegSteg 1 öppen. Steg 2 kvartal 2.
ICT enabled agricultural food systems, ansökan i två stegSteg 1 öppen. Steg 2 kvartal 2.
Food Systems and Climate, ansökan i två stegSteg 1 öppen. Steg 2 kvartal 2.
Aquatic pollutants, ansökan i två stegSteg 1 17 februari. Steg 2 kvartal 2.
Sustainable AquacultureÖppen
Skriv ut
Sidansvarig: Linda Bergqvist Ampel
Uppdaterad:7 februari 2020