Beslutade utlysningar: 1,1 miljarder kronor till 316 projekt