Årliga öppna och 1,2 miljarder till forskning

2018-11-15

I dag tog statliga forskningsrådet Formas beslut om att finansiera hållbarhetsforskning för 1,2 miljarder kronor.

Det innebär att Formas genom Årliga öpppna utlysningen och ett antal riktade utlysningar möjliggör totalt 370 projekt inom klimat, cirkulär ekonomi, livsmedel, lantbruk, stadsplanering, turism, forskningskommunikation och mycket mer. Läs mer i pressmeddelandet här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I den Årliga öppna utlysningen finansierar Formas tre olika typer av projekt: Forsknings- och utvecklingsprojektlänk till annan webbplats, Forskning- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledarelänk till annan webbplats samt Mobilitetsstödlänk till annan webbplats, som möjliggör för forskare tidigt i karriären att arbeta i nya forskningsmiljöer, endera i Sverige eller utomlands. Inom Årliga öppna utlysningen beslutade Formas forskarråd att finansiera 213 projekt på 23 olika universitet och forskningsinstitut runt om i Sverige.

De universitet och högskolor som i år får flest antal projekt finansierade är:

  • Sveriges lantbruksuniversitet, 51 st
  • Lunds universitet, 27 st
  • Uppsala universitet, 21 st
  • Stockholms universitet, 21 st
  • Umeå universitet, 20 st
  • Chalmers tekniska högskola, 18 st.
Uppdaterad:28 december 2018