Beslutade utlysningar

2018-09-26

Idag har Formas forskarråd beviljat medel i tre utlysningar. Beslutslistor finns på respektive utlysningssida.

Beslutslista i utlysningen Konferenser och workshops.

Beslutslistalänk till annan webbplats i utlysningen Museerna och hållbarhetsmålen.

Beslutslistalänk till annan webbplats i utlysningen Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande.

Skriv ut
Uppdaterad:22 januari 2019