Klimatpolitiska rådet i Almedalen 2018

2018-07-01

Klimatpolitiska rådets kanslichef Ola Alterå finns på plats under politikerveckan i Visby för att delta i seminarier och bevaka frågor som rör klimat och hållbarhet. Två av rådets ledamöter, Karin Bäckstrand och Tomas Kåberger, deltar också i seminarier under veckan.

Våga prata ansvar – så blir hållbarhetsfrågorna heta i valdebatten

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Ola Alterå och Karin Bäckstrand

Arrangör: Hagainitiativet, Stockholm Environment Institute, Mistra Geopolitics

Dag: Måndag 2/7 kl 08:00 - 10:00

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fossilfria inom en generation – hur går det?

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Karin Bäckstrand

Arrangör: Vattenfall

Dag: Måndag 2/7 kl 10:00 - 11:00

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tryggad energiförsörjning med flexibla lösningar – fungerar det i verkligheten?

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Tomas Kåberger

Arrangör: Swedegas, Energiforsk

Dag: Måndag 2/7 kl 13:00 - 14:00

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hållbar utveckling utan tillväxt?

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Ola Alterå

Arrangör: Bortom BNP-tillväxt

Dag: Tisdag 3/7 kl 11:30 - 12:30

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan Sverige nå klimatmålen med cirkulär ekonomi?

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Ola Alterå

Arrangör: Återvinningsindustrierna

Dag: Tisdag 3/7 kl 14:00 - 15:30

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kräver klimatlagen av nästa regering?

Deltar från Klimatpolitiska rådet: Karin Bäckstrand

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF

Dag: Torsdag 5/7 kl 08:00 - 08:45

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För kontakt under veckan, e-posta ola.alterå@klimatpolitiskaradet.se

Läs mer om Klimatpolitiska rådetlänk till annan webbplats

Följ Klimatpolitiska rådet på Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad:22 januari 2019