9,7 miljoner till digital samhällsbyggnad genom Smart Built Environment

2018-06-28

Åtta projekt får dela på nästan 9,7 miljoner i den femte utlysningen från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

När utlysningen Incitament, affärsmodeller och risker inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment stängde i början av maj hade 19 ansökningar kommit in. Nu beviljas hela åtta stycken av dem och totalbudgeten för utlysningen höjs från planerade 8,2 miljoner kronor till 9,7 miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi kan bevilja så många olika spännande projekt! De har fokus på allt från digitala affärsmodeller för bygglogistik till hur digitaliseringsfrågor ska kunna genomsyra och höja kvalitén på högskoleutbildningar, säger Hanna Ridefelt, ansvarig forskningssekreterare på Formas.

Se beslutslista och läs mer om utlysningenlänk till annan webbplats

Läs mer om projekten på Smart Built Environments webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smart Built Environmentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för strategiska innovationsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en gemensam satsning mellan Vinnovalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Formas. Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Skriv ut
Uppdaterad:22 januari 2019