Forte öppnar två utlysningar inom Tillämpad välfärdsforskning

2018-03-13

Forte öppnade den 28 februari de båda utlysningarna Tillämpad välfärdsforskning 2018 och Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning.

I utlysningen Tillämpad välfärdsforskning ingår projektbidrag, postdokbidrag och praktiknära forskartjänster om totalt cirka 94 miljoner kronor under tre år (2018–2020). Forskarskolan för yrkesverksamma ska ledas av två lärosäten i samverkan och omfatta cirka 30 platser fördelade på tre årliga intag med start 2019.

Du hittar mer information om utlysningarna på Fortes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om de nationella forskningsprogrammen

Regeringen har inrättat sju nationella forskningsprogram. Formas ansvarar för tre av dessa och Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Fortelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för två var. Alla program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.

Skriv ut
Uppdaterad:7 februari 2019